Algemene voorwaarden


Administratiekosten
Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden, berekenen wij de administratiekosten niet per persoon maar per boeking. U betaalt dus onafhankelijk van het aantal personen voor de tennisreizen € 17 administratie-/boekingskosten.

Tennisreizen in binnen- en buitenland
Geweldige combinatie van zon en tennis!